Kayseri Amatör Ligi İnternet Sitesi

SOYKARCI: “DÜNE KADAR HİZMET ETTİK, YARIN DA EDECEĞİZ”

21

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı, bazı kulüplerin kendisine ve yönetimine yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Soykarcı, “Yapılan eleştiriler son derece haksız, dayanaksız ve kabul edilemez” dedi.

Soykarcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hepinizin yakından bildiği ve takip ettiği gibi,  Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili süreç başlamış bulunmakta, genel kurul toplantısı ile ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir.Amacımız, Kayseri’de faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerimizin en iyi ve en uygun şartlarda spor yapmalarına imkan sağlamak,  insanlarımıza,  sporun bir barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışma faaliyeti olduğunu hatırlatarak, sporun felsefesinde   veruhunda yer alan centilmenliği her zaman egemen kılmaktır. Amacımız, Kayseri’de sağlıklı bir spor kamuoyu yaratmak, tüm branşlar için elit sporcular yetiştirmek,  daha da önemlisi sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir toplum yaratmak, sporu, toplumun bütün kesimlerine yayabilmektir.

Bugün bir gurup arkadaşımız  basın toplantısı düzenleyerek Kayseri ASKF Başkanı olarak şahsıma ve yönetici arkadaşlarıma yönelik bazı suçlamalarda bulunmuşlardır.Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış anlamalara meydan vermemek amacıyla, bu açıklamayı yapma zarureti doğmuş bulunmaktadır. Seçim süreci yaklaştıkça, bazı gurupların harekete geçtikleri, bilinmekte ve kamuoyu tarafından yakından izlenmektedir.

Yapılan eleştiriler son derece haksız, dayanaksız ve kabul edilebilir değildir. Basın toplantısı düzenleyen arkadaşlarımız, kulüplerinin, ASKF’nin tüm imkanlarından yararlandıklarını açıkça itiraf etmektedirler.Bu da göstermektedir ki, Kayseri ASKF, üye olsun olmasın, bütün kulüplerimize eşit ve adaletli davranmış, hiçbir ayrım yapmadan,  bütün kulüplerimize maddi ve manevi destek sağlamış, ASKF’nin kapılarını sonuna kadar bu kulüplerimize açmıştır.

Arkadaşlarımız, “Peki, her şeyden yararlanıyoruz, neden genel kurulda oy kullanamıyoruz”, “Şampiyon oluyoruz, ASKF’den kupa alıyoruz”, “Lige katılım bedellerini ödüyor, vize ve transfer işlemlerinden ASKF paylarını ödüyoruz. Neden genel kurulda oy kullanmıyoruz” diye soruyorlar.Bu soruların cevabı son derece açık ve basittir. Tüm federasyonlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak, kulüplerimizin kendi tercihleridir. Federasyonların statüleri ve işleyişleri ulusal ve uluslararası belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Katılım bedelleri ve diğer işlemler ve bu ödemelerden ASKF’ye ödenen paylar, federasyonların belirlediği kurallar çerçevesinde yapılan yasal işlemlerdir. Yasa ve yönetmenliklerde yer alan  bu paylar ödenmeden, spor karşılaşmalarına katılma izni verilemez. Bu kararlar ve uygulamalar,  tamamen ASKF’nin ve yönetiminin yetki alanı dışında vefederasyonların uygulamalarıdır

En önemli eleştiri, “Neden oy kullanamıyoruz?” sorusu.ASKF, dernek yapısında bir sivil toplum örgütüdür. İnsanlar, bu kuruluşlara gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde, her zaman üye olabilirler. Üyelik koşulları, yasalarda ve dernek tüzüğünde açıkça belirtilir.Kayseri ASKF tüzüğü, 7. Maddesi ‘Federasyona nasıl üye olunur?’  başlığı altında şöyle düzenlenmiştir.“Federasyona her türlü yasal görev ve işlemlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan devletin kabul ettiği spor dallarından birinde ve bir kaçında faaliyet gösteren spor kulüpleri üye olabilirler.”

Madde 8 ise,“Kulüplerin üye olabilmeleri için kendi genel kurullarında karar almaları ve bu kararı bir yazı ile federasyona bildirmeleri gerekmektedir” şeklindedir. Üye olma koşulları bu kadar açık ve net iken, bu kulüplerimizin, “Biz neden üye değiliz” diye sokağa çıkmaları gerçekten anlamsızdır.Öncelikle, bu kulüplerimize ASKF’ye tüzükte yer alan şekilde başvurmaları öneriyoruz. En önemli ve dikkat çekici yanı da, toplantıya katılan kulüplerimizin Kayseri’de 20-25 yıldan beri faaliyette bulunmalarına rağmen, bu güne kadar ASKF’ye üyelik başvuru yapmamış olmalarıdır.

Neden, bu güne kadar ASKF’ye karşı duyarsız davranmışlardır?Neden, başvuru şartlarına uygun başvuru dilekçeleri hazırlamamışlardır? Üye olma fikri,  neden genel kurul süreci içine girildiği şu günlerde akıllarına gelmiştir? Oysa biz, her dönemde kulüplerimizi federasyona üye olmaya davet etmiş, birlikte olmamızın bizleri daha da güçlendireceğini her fırsatta ifade etmişizdir.

Basın toplantısı yapan kulüplerimizden bazılarının ASKF’ye başvuruları vardır. Bu doğrudur. Ancak, bu başvurular tüzükte belirtildiği gibi değil, genel kurul kararları alınmadan, ASKF tüzüğü incelenmeden ve yeterli derece de anlaşılmadan yazılmış,  başvuru tarihi bile bulunmayan, eksik evrak içeren başvurulardır. Bu nedenle karara bağlanamamıştır. Tüzük gereği, bu kulüplerimizin başvurularını değerlendirmek, mevcut evraklarla  ASKF’ye üye kaydı yapmak imkansızdır. Bu kulüplerimizi üye yapmak, Dernekler Kanunu ve tüzüğümüz gereği suçtur. ASKF’nin bütün kararları ve uygulamaları tüzük hükümleri ve yasalarımıza uygun şekilde yerine getirilir.  Aksine, hiçbir kimseye ayırım yapamaz, yasaları çiğneyemez.Tüm bunların ötesinde, yönetim kurulumuz, seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde yanlış anlamalara meydan vermemek, kendi lehlerine üye kabul ediyor gibi bir anlayışın ortaya çıkmaması için, prensip olarak kayıtları bir süreliğine durdurma kararı almıştır.

Genel kurul toplantısından sonra, yeni yöneticilerimiz başvuruları muhakkak ki değerlendirmeye alacaklardır.Saygıdeğer basın mensupları,   Genel kurul süreçleri her zaman bir yarışma heyecanı içinde ve hareketli bir ortamda geçer. Bütün arkadaşlarımızı anlıyorum. Bu dönemde, kırıcı olmak ve birbirimizi suçlamak yerine, projelerimiz ve kulüplerimize yapacağımız hizmetleri anlatarak geçirmeliyiz. Şunu açıkça ifade ediyoruz, genel kurulumuzun ASKF tüzüğü ve yasalar çerçevesinde son derece adil ve eşit koşullar içerisinde geçeceğinden herkes emin olabilir, kimsenin endişesi olmamalıdır. Bu konu üzerinde son derece titiz ve dikkatli hareket ediyoruz.Bütün arkadaşlarımı, birlik ve beraberlik içerisinde ASKF çatısı altında hizmete davet ediyorum. Hedefimiz, ülkemize, şehrimize ve tüm dünya spor kamu oyuna hizmet etmek, sporu sevmek ve sporun centilmenlik ruhu içinde yaşanmasına imkan sağlamaktır. Kulüplerimize, spor adamlarına, Kayseri sporuna bugüne kadar emeği geçen hakeminden sporcusuna, yöneticisine kadar herkese, bu vesile ile sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Düne kadar hizmet ettik, yarın da edeceğiz.”


Yoruma kapalı.